Podpora

Technická podpora

Technickú podporu klientom poskytuje spoločnosť BlueberryS® s.r.o. v rámci platnej Servisnej zmluvy.

Servisná zmluva je komplexné zaistenie podpory, vďaka ktorej dosiahnete efektívnejšieho využitia zakúpeného softvéru Easy CAD či Easy Bridge. V rámci Servisnej zmluvy získavate po dobu 1 roka širokú škálu služieb, bonusov a technickej podpory poskytovanú našimi profesionálne školenými odborníkmi.

 

Výuka a školenia

Profesionálne školenia balíkov Easy CAD a Easy Bridge sú určené tak pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilejších užívateľov. Naše školenia organizujeme väčšinou minimálne pre 4 maximálne však 7 osôb tak, aby sme zaistili individuálny prístup a dostatočný priestor pre Vaše otázky. Školitelia disponujú rozsiahlymi skúsenosťami v používaní produktov a dobre sa orientujú v danej problematike nakoľko sa stále pohybujú v projektantskej praxi.

Vybrané videoukážky a návody si môžete pozrieť priamo na tejto stránke alebo aj na našom Youtube kanále:

Easy Bridge na YouTube

 

 

Video návody a ukážky

Predstavenie programu Easy Bridge s jeho základnými modulmi

Ukážka generovania výstupu v 3D

Zadanie mosta komorového prierezu, rozširujúceho sa z jednej na dve komory
https://www.youtube.com/watch?v=1-n0E_qbLsQ&t=7s

Export vystuženého predpätého prierezu do IDEA RS

Predstavenie vybraných funkcií Easy CAD,  nadstavbového balíku programov pre AutoCAD® .
https://www.youtube.com/watch?v=7D3bE0i9yQY&t=9s

Zadanie ložísk a náliatkov v programe Easy Bridge. 
 https://youtu.be/bHq78pYSuHg

Osadenie nosníkov pod spriahajúcu dosku v programe Easy Bridge.
https://youtu.be/vmXkcSyEbZg

Zadanie dvojtrámového mosta v programe Easy Bridge.
https://www.youtube.com/watch?v=U5fY39wMZzI&list=PLFVyYLVnQ7inAm7ZRoAU2yoZMBl2YID1g&index=3

Zadanie viacprvkového piliera (Y + tiahlo)

Export predpätého prierezu do IDEA StatiCA

Analýza mostovky pomocou EasyCAD

MANUÁL

 

 

ZÁKAZNICKÁ PODPORA ONLINE

Vyplnte ak máte priradený.