Bridge, Geometry, Design, Most, Geometria mosta
Definovanie aj tých najzložitejších líniových konštrukcií neuveriteľne jednoduchým, prepracovaným spôsobom priamo z grafického prostredia AutoCAD®
Komplexné zadanie predpätia s možnosťou generovania výkresov, výkazov, vytýčenia ako aj kresby 3D.
Jedinečný modul pre osadzovanie tyčových prefabrikátov pod mostovku vrátane prípravy výkresu skladby a výkazov.
Vlastný modul pre generovanie plôch trianguláciou. Možnosť analýzy zameranej mostovky či prejazdných profilov.
Generovanie medziľahlých podpier s výpočtom hĺbky založenia na základe terénu ako aj výpočtu výšky hlavy piliera z geometrie nosnej konštrukcie.

Modul kreslenie ložísk bol vyvinutý za účelom modelovania náliatkov na nosnej konštrukcii.

Výpočet rozmiestnenia odvodňovačov využívajúci geometrické zadanie mosta z Easy Bridge.

Jednoduché rozmiestnenie kotiev rímsy.

   Ako samotný názov napovedá, program, resp.