x

DTM/Analýza mostovky

Easy Bridge disponuje vlastným modulom pre generovanie povrchu. Týmto modulom je možné veľmi jednoducho z vybraných entít terén vygenerovať. Na takto nadefinovaný terén je možné naviazať jednotlivé body prvku (rezu – pozri Geometria), čím sa stáva veľmi užitočným pomocníkom aj pri projektovaní oporných múrov. V tomto module je taktiež možné vykonať analýzu zameranej mostovky, či skontrolovať voľnú výšku pod mostom.

 

Obrázok 10Výpis voľnej výšky  pod mostom - kontrola gabaritu