x

Spodná stavba

Modul spodná stavba veľmi jednoduchým, ale prepracovaným spôsobom umožňuje projektantovi rozmiestňovať medziľahlé podpery so základmi. Do definície základov okrem ich samotného tvaru vstupuje aj hodnota minimálnej výšky presypania základu po definovaný terén. Obdobne sa pre piliere určuje vzdialenosť medzi spodnou hranou nosnej konštrukcie a povrchom piliera. Na základe týchto údajov program dokáže osadiť sám základ pod terén ako aj určiť výšku piliera v danom staničení.

Pilier s hlavicou tvaru Y
Pilier s hlavicou tvaru "Y" s tiahlom
Viacprvkove piliere
Viacprvkové piliere