x

Nosníky

Easy Bridge disponuje aj jedinečným modulom, ktorý využíva geometrické zadanie trasy pre osadenie tyčových prefabrikátov pod spriahajúcu dosku. Pri predpätých nosníkoch program uvažuje aj  so vzopätím ktoré je možné zadať individuálne pre každý nosník. Po zadefinovaní vstupných parametrov modul Nosníky za vás už sám vykoná:

  • osadenie (vykreslenie) nosníkov v priestore (3D) pod spriahajúcu dosku (viz obr. č. 8) ;
  • vykreslenie jednotlivých vygenerovaných typov nosníkov do pôdorysu aj s popisom;
  • vykreslenie vybratí pre jednotlivé typy nosníkov;
  • výkaz nosníkov;
  • výpočet potrebnej výšky kozlíkov pre stabilizáciu výstuže a zhotoví ich celkový výkaz.

 

 

 

Osadenie nosníkov pod spriahajúcu dosku v programe Easy Bridge.
https://youtu.be/vmXkcSyEbZg