x

Predpätie

Úplnou samozrejmosťou pre mostársky program by mala byť možnosť zadefinovania predpätia– a následne minimálne jeho vytýčenie. Easy Bridge takýmto modulom prirodzene disponuje. Okrem vytýčenia káblov vám ponúka ich vykreslenie v 3D, vykreslenie priečnych rezov, výpis mriežky, surový výkres smerového a výškového vedenia, schému predpätia, ako aj výkazu káblov a kotiev. Každému káblu sa zadefinuje počet lán, typ a druh kotvenia na začiatku a konci, rovnako strana, z ktorej je kábel napínaný, poprípade dopínaný. Okrem samotného generovania a už spomenutých výstupov má program snahu uľahčiť projektantom aj exportovanie, poprípade importovanie geometrie z (do) výpočtových programov.

Pokiaľ nie je na týchto stránkach uvedené inak, všetky prvky predpätia jednotlivých dodávateľov predpínacich systémov (kotvy, spojky, adť.) vkladané do modelov, boli vytvorené z voľne dostupných podkladov.

Predpätie letmej betonáže

Predpätie - letmá betonáž

Obrázok 6 Vykreslené predpätie v 3DObrázok 7 Vygenerované jednotlivé časti predpätia, vedenie káblov, mriežka, priečne rezy, výkazy káblov a kotiev

Predpatie TT - 1

Predpatie TT - 2