x

Rímsy

Jednoduché rozmiestnenie kotiev rímsy.

Modul pre rozmiestnenie kotiev rímsy jednoduchým zadaním rozmiestni kotvy rímsy na vybranú hranu. Pri zadávaní je možné zvoliť či chceme na koncoch úsekov kotvy zahustiť ako aj prípadnú dĺžku zahustenia. Program na základe dĺžky úseku na ktorom sa majú kotvy rozmiestniť rozpočíta a osadí kotvy podľa zadanej vzájomnej vzdialenosti.