x

EasyCad

   Ako samotný názov napovedá, program, resp. balík programov slúži na uľahčenie, zjednodušenie a zrýchlenie práce pri obsluhe materského programu AutoCAD, ako aj  zjednotenie grafického výstupu pracovníkov firmy, čím ju výrazne približuje k veľkým projektovým kanceláriám a dodáva im estetický a profesionálny vzhľad grafického spracovania a vyobrazenia.

       Pre projekčné kancelárie sú prvým výstupom (pred realizáciou samotného projektovaného objektu) práve výkresy, ich vzhľad a jednotné grafické spracovanie je práve to čo odlišuje jednotlivé firmy. Aj preto je vhodné aby každý výkres, ktorý vyprodukujete bol už na prvý pohľad vašou "vizitkou". Používaním týchto programov je možné jednoducho dosiahnuť požadovaný jednotný vzhľad všetkých vašich výkresov.

Základným prvokom balíku je program Nastavenie, ktorý slúži na nastavenie kresliaceho prostredia užívateľovi vytvorením:

 • kótovacích štýlov v hlavnej mierke
 • kótovacích štýlov v lokálnych mierkach
 • textových štýlov
 • hladín
 • hlavnej mierky výkresu
  • nastavením LTSCALE (hustota čiarkovaných, bodkovaných čiar)

 

            Ostatné programy neskôr tieto nastavenia výkresu využívajú. Ďalšie dva programy sú Vkladanie blokov s atribútmi a Rozpiska. Prvý s menovaných slúži na popisovanie výkresu. Programom sa vkladajú preddefinované bloky s atribútmi. Týmito sa popisuje rozvrhnutie výkresu. Popisujú sa rezy, označenie rezov, mierky jednotlivých rezov (pôdorysov, pohľadov, detailov). Program Rozpiska slúži na vloženie rozpisky (titulky) výkresu. Rozpiska je opäť nadefinovaná ako blok s atribútmi, ktoré sa automaticky vypĺňajú z dátového súboru. Dátový súbor rozpisky obsahuje všetky potrebné údaje na jej vyplnenie. Pre zákazku (akciu) sa vytvorí dátový súbor s údajmi o stavbe, objekte a zoznam jednotlivých príloh. Pri vkladaní rozpisky vyberieme zo zoznamu názov prílohy (výkresu).

Okrem tých troch základných modulov balík programov Easy obsahuje množstvo užitočných funkcií. Jedno z nich je možnosť vykonávať určité úpravy v súboroch dwg hromadne bez nutnosti ich otvorenia. Predovšetkým sa jedná o zmenu atribútov v blokoch, či už výmeny textu za text pripočítavanie resp odčítanie číselnej hodnoty atribútov, výpis všetkých atribútov z bloku atď. Ďalšími možnosťami práce so súbormi bez ich otvorenia sú:

 • výmena bloku za blok
 • pomenovanie súborov podľa atribútov zvoleného bloku
 • uloženie do DXF
 • uloženie do nižšej verzie AutoCAD-u
 • práca s hladinami (vypni/zapni; zmraz/rozmraz)
 • čistenie výkresu (purge)
 • konvertovanie farieb
 • explode objekov

 

Balík programov Easy obsahuje aj modul slúžiaci na vytyčovanie konštrukcií, vkladanie atribútov a blokov do súradníc načítaných z textového súboru, porovnanie rozdielu výšky vybraných entít z povrchom (povrch = TIN Surface; Civil 3D), jednoduché tlačenie do pdf vybraním rámiku výkresu s názvom (dwg=názov pdf, alebo preddefinovaný názov z atribútov rozpisky), práca s krivkami v 2D aj 3D (konvertovanie ľubovoľných čiar či už v 3d alebo 2d do 2d polylínie resp. 3d polylínie , vytvorenie priestorovej krivky z nárysu a pôdorysu, staničenie krivky v bode, bod na krivke v zadanej dĺžke a mnoho iných), práca s hladinami (zmena názvov vybraných hladín, pridanie prefix, postfix, zmena farby hladín, vytváranie nových hladín s preddefinovaným číslovaním), počítanie plôch (region, surface) a iné.